2017 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 10.967.444 sabit telefon abonesi bulunan Türkiye’de, penetrasyon oranı bir önceki çeyreğe göre 0,1 puan azalarak yaklaşık %13,7 seviyesine düşmüştür.

2017 yılının ikinci çeyreği itibarıyla taşıyıcı seçimi/önseçimi bilgilerine bakıldığında, taşıyıcı ön seçimi kullanıcı sayısının 194.611 ve arama bazında taşıyıcı seçimi kullanıcı sayısının ise 36.099 olarak gerçekleştiği görülmektedir.

2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abonesi, 2017 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 66,4 milyona yaklaşmıştır.

2017 yılı ikinci çeyreğinde toplam internet aboneliğinde bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %3,3 artış gerçekleşmiş olup mobil, fiber ve DSL internet abone sayısının artmasıyla birlikte internet abone sayısındaki genel artış eğilimi devam etmiştir. Toplam internet abone sayısının yıllık artış oranı ise %20,1 olarak gerçekleşmiştir.

2017 yılı ikinci çeyrekte xDSL abone sayısı 8,1 milyonu aşmış, fiber abone sayısı ise 2,1 milyona yaklaşmıştır.

Kablo internet abone sayısı önceki üç aylık döneme göre %1 oranında artarak 780 bin’e çıkmıştır.

2017 yılı ikinci çeyrekte internet servis sağlayıcılığına ilişkin toplam gelir 1,7 milyar ₺ seviyesine yaklaşmıştır.

2017 yılı ikinci çeyrekte sabit genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı 76,5 GB seviyesinde, mobil genişbant internet abonelerinin aylık ortalama kullanımı ise 3 GB seviyesinde gerçekleşirken, cihazı ve SIM kartı 4.5G hizmetine uygun olan 4.5G abonelerinin data kullanımı ise 6,3 GByte olarak gerçekleşmiştir.

Türkiye’deki sabit genişbant abonelerinin %70,4’nün 10-30 Mbit/sn hızda bağlantı sunan paketleri tercih ettikleri görülmektedir.

Mobil bilgisayardan internet abonelerinin kullanım miktarına bakıldığında aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranının %74,9 olduğu anlaşılmaktadır. En az kullanımı gösteren 0-50 MB aralığında ise abonelerin yaklaşık %22,2’si bulunmaktadır. Mobil cepten internet abonelerinden aylık 100 MB üzeri kullanımı olan abonelerin oranı ise %76,5’tir.

Alternatif işletmecilerin xDSL teknolojisi ile sundukları hizmetin sabit genişbant pazarındaki payı 2017 yılı ikinci çeyrek itibarıyla %18,9 olarak gerçekleşirken bu dönemde TTNet’in sabit genişbant pazarındaki xDSL payı gerilemeye devam ederek %54,4 seviyesine inmiştir. Ayrıca toplam sabit genişbant pazarında kablo internet hizmeti sunan işletmecinin pazar payı %7,1 olurken fiberin pazar payı %18,8 olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında 8,1 milyonu geçen xDSL abonelerinde alternatif işletmecilerin payı %25,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Türkiye’de nüfusa göre sabit genişbant penetrasyon oranı %13,9 iken OECD geneli penetrasyon oranı %30,1’dir. Mobil genişbant penetrasyon oranı Türkiye’de %69,3 iken OECD geneli için bu oran %99,3’dür.